Bäckatorget i Skanör

I hjärtat av Skanörs centrum  ligger torgplatsen Bäckatorget. På uppdrag av Vellinge Kommun har vi gestaltat och projekterat torget invid det gamla stationshuset i Skanörs centrum.  I arbetet med att förnya torget har vi utgått ifrån ”Stadsmiljöprogram för levande centrum” framtaget 2014 som innehåller riktlinjer för hur Vellinge kommun ska utvecklas. I Stadsmiljöprogrammet så finns även fyra skissförslag på torget som Edge var med och tog fram 2014 och som nu legat till den slutgiltiga utformningen.

Torget har utformats med ambitionen att skapa ett levande, mysigt och grönt torg med möjligheter för vila och möten. Ett gemensamt vardagsrum där människor vill vistas och umgås. Resultatet är ett samlande torg med mycket grönska som tar hänsyn till den skanörska karaktären, platsens historia och förutsättningar i materialval och utformning. En utmaning med platsen har varit nivåskillnaderna. På torget finns en vacker gammal stationsbyggnad. Byggnaden i sig, med sin fina karaktär, betraktar vi som ett smycke på torget men dess placering ligger ungefär 1m högre i förhållande till kringliggande byggnader.

Gestaltningens grundform har varit att dela upp torget i två tydliga nivåer. En övre samlande större yta och en nedre del med flera mindre mötesplatser. Formen skapar dynamiska möjligheter att röra sig runt och genom torget. Genom torgytans övre och lägre delar löper en stiliserad bäck med plantering i blålila och silvriga toner som en blinkning till den gamla Spelarebäcken som gett torget dess namn. Stor vikt har lagts vid att göra torget tillgängligt varför samtliga passager mellan torgets övre och nedre del utförs med ramper. Över den stiliserade ”perennbäcken” går breda broar så att man smidigt kan röra sig över torgytan. För att stärka kopplingen mellan aktörerna kring torget  har vi skapat tre mindre mötesplatser i torgets hörn: ”Bokplatsen” vid biblioteket, ”Träningsplatsen” med stiliserade träningsredskap vid gymmet och ”Väntplatsen” med numrerade stolar utanför tandläkare och vårdcentral.

Temat med bäcken följer även med i de lekmöjligheter vi arbetat in i torgytan. Här finns vattenlek i form av en rickepump med rännilar som nyttjar torgets nivåskillnad och rinner från den övre till den nedre ytan. Fler lekfulla inslag är även en vippbåt, en hammock och en grodfamilj utspridd kring vattenleken som man kan klättra på och leka med. Från grodfamiljen leder målade grodfotspår in i biblioteket som ligger vid torgets västra del. Platsens historia som järnvägsstation kommer också till uttryck genom en rälsimitation på platsen för den tidigare rälsen, synlig i plattsättningen på torgets nedre plan.

I samband med att torget öppnades upp för allmänheten producerade Vellinge Kommun en film om torget. I filmen medverkar Adam Linde, Stadsplanerare och Landskapsarkitekt som berättar om gestaltningen av torget. Se filmen från öppningen av torget här på Vellinge Kommuns hemsida: https://vellinge.se/nyhetsarkiv/2020/07/nya-backatorget/?fbclid=IwAR0Zef0LXzM-hJHs-3LsT9nwoc-rJZm9fydLtGfoYavqfu6V-7bTwvPILtY

 

 

Fakta

UPPDRAGSTYP Gestaltning & Projektering
Beställare Vellinge Kommun
ORT Skanör

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera