Broby centrum

Centrumförnyelsen i Broby utfördes som ett strategiskt utvecklingsprojekt av orten. Stor vikt lades vid att skapa ett attraktivt och levande centrum i konkurrens med externa stormarknader. Goda förutsättningar skapades för fotgängare och cyklister att röra sig enkelt och tryggt i centrum. Resecentrum för kollektivtrafiken utvecklades som ett nav i centrum. Broby har idag ett levande centrum som karaktäriseras av omfattande stensättningar i platsens unika svarta diabas, böljande betonggångar och gräsmattor med stenskulpturer. Stor omsorg har också ägnats belysningen och specialdesignad utrustning. Edge har gestaltat och projekterat ombyggnaden av Broby centrum som 2008 nominerades till finalist i utdelningen av Siennapriset.