Kanalparken i Kristianstad

I samband med utbyggnaden av den nya gallerian i centrala Kristianstad skapades möjligheten att anlägga en park utmed gallerian och kanalen. Edge har gestaltat parken som bl.a. rymmer en skateplaza utvecklad tillsammans med PivoTech. En stor utmaning i projektet var att få parkens skala att harmonisera med den stora gallerian intill. Den befintliga trädraden utmed ån bevarades, nya träd adderas och grönska placeras intill garagehusets höga fasad, bl.a. klängväxter på master. Träden vandrar in på skateplazan i granit och skapar vackra krontak. Kanalparken stod klar inför Kristianstads 400-årsjubileum 2014 och har blivit ett uppskattat inslag i staden.