Invigning av Bantorget i Lund.

Den 7e december var det invigning av Bantorget i Lund.

Läs mer

Grönblå infrastruktur i tidningen Utemiljö

I senaste numret av tidningen Utemiljö beskriver vi vårt resilienta och mutifunktionella system för dagvattenhantering i gaturum

Läs mer

Fler nyheter

Vill du också ha ett jobb som gör skillnad?

Jobba på Edge

Vi letar ständigt efter nya medarbetare på Edge. Livskvalitet är ett av våra starkaste ledord. Därför satsar vi mycket på att ta hand om våra medarbetare.

KARRIÄR OCH ARBETSMILJÖN PÅ EDGE

Uppdrag

Kv Spårvägen i Malmö

Kv Spårvägen är först ut i omvandlingen av hela stadsdelen Norra Sorgenfri i Malmö

Läs mer

Kv Hisstornet i Limhamn

Edge har på uppdrag av NCC gestaltat och projekterat bostadsgårdar på bjälklag i kvarteret Hisstornet, Limhamns sjöstad.

Läs mer

KV Gäddorna i Malmö - Miljö

Gammal industrimark innebär hantering av förorenad mark

Läs mer

Gång- och cykelväg Skateholm-Abbekås

Miljökonsekvensbeskrivning av planerad gång- och cykelväg Skateholm och Abbekås

Läs mer

Rådmansgatan i Malmö

Ombyggnad av Rådmansgatan vid Triangeln i centrala Malmö

Läs mer

Stordiket i Kristianstad

Ett vattendrag i östra Kristianstad ska breddas och samtidigt skapa nya möjligheter till rekreation

Läs mer

Bunkeflostrand exploateringsområde

Edge har utformat parkmark, gator och platsbildningar inom exploateringsområde i Bunkeflostrand

Läs mer

KV Gäddorna i Malmö - Buller och Vibrationer

Gammal industrimark innebär hantering av förorenad mark

Läs mer

Fler uppdrag