Vi välkomnar en ny medarbetare!

Edge blir fler!

Vi är glada att kunna säga välkommen till Viggo Pihl. Viggo är blivande VA-ingenjör som är i slutfasen av sina civilingenjörsstudier i väg- och vattenbyggnad vid LTH. Parallellt med att han skriver klart sitt mastersarbete börjar han nu att jobba hos oss och blir därmed ett värdefullt och välkommet tillskott till vår VA-avdelning.

Varmt välkommen Viggo!