ReBuild Ukraine

I förra veckan var delar av Edge i Warszawa på konferensen ReBuild Ukraine, där vi utgjorde en del av den svenska paviljongen.

Kriget i Ukraina har orsakat omfattande humanitär, miljömässig och materiell förstörelse. Ukraina önskar att starta återuppbyggnaden så snabbt som möjligt, och behovet av stöd för att kunna göra detta är stort. ReBuild Ukraine är därför ett forum där ukrainska beslutsfattare kan träffa företag och aktörer inom olika teknikområden för att diskutera återbyggnadsprojekt.

Den internationella uppslutningen på konferensen var enorm, vilket både känns värmande solidariskt och som en förutsättning för att genomföra det omfattande jobb som ligger framför. Har Edge på något sätt möjlighet att bidra till detta viktiga arbete, om än i den lilla skalan, så önskar vi såklart göra detta.