Nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020!

Det är en stor ära att vårt projekt Nordisk Djungel är ett av fyra nominerade projekt till Sveriges arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020. Lunds stadspark har fått en ny mötesplats med nya rum och gröna värden för staden. Vi tackar för nomineringen och för ett bra teamwork med alla involverade i projektet!

Juryns motivering lyder:
“Nordisk djungel, den omarbetade sydliga entrén till Lunds stadspark, är ett lyckat exempel på hur en historisk park kan förnyas med varsamhet, kunskap och inlevelse. Djungeln är ett stämningsfullt tillägg till stadsparken, där topografin utnyttjas för att både skapa en spännande parkentré och en rogivande vistelseplats vid vatten.

Med känslig hand har parken kompletterats med nya skiffergångar, frodiga planteringar, vattenfall, bryggor och stenblock. Vattenfallet leds över en väldig skiffermur som förenar parkens övre och nedre del och blir ett anslående blickfång på håll. Upphöjda träspänger ger besökaren närkontakt med ormbunkar, magnolia och storbladiga perenner. Tilläggen är fantasifulla och oväntade, samtidigt som de visar djup samhörighet med resten av stadsparken.

Materialen är genomgående väl valda och ny möblering skickligt inplacerad för att underordna sig landskapet. Det sammantaget väl genomförda projektet vittnar om ett gott samarbete mellan arkitekt, beställare och utförare.

Parken är ett utsökt exempel på klassisk trädgårdskonst i nutida tappning, med vackra växtkompositioner och ett finstämt samspel mellan vatten, trä och sten. I en tid när många historiska parker står inför upprustning är Nordisk djungel en förebild.”

Projektet är ett resultat av ett fantastiskt lagarbete med engagerade och passionerade deltagare och samarbetspartners med en gemensam ambition om att skapa en levande och inspirerande plats som ska frodas under lång tid framöver. 

Vi ser med spänning fram emot Arkitekturgalan den 25/3 där vinnaren offentliggörs!


Länkar:
Läs mer om projektet om priset och de nominerade projekten här:
Sveriges Arkitekter – Landskapsarkitekturpriset

Läs mer om projektet här:
Nordisk Djungel i Stadsparken