Landskapsarkitektur

Med fokus på design och hållbarhet skapar vi livskvalitet för de människor som ska bo, arbeta och leva i morgondagens städer och landskap. Arkitekturen i varje projekt bygger på en stark idé där form, funktion, teknik och ekonomi är viktiga byggstenar.

Vi är kreativa och engagerade i nära samarbete med dig som kund. Våra konsulter följer och leder dig genom hela processen, från planering till gestaltning, projektering och genomförande. Vi arbetar bland annat med:

* Stadsmiljö

* Bostadsområden, bostadsgårdar och särskilt boende

* Skolor, förskolor & lekplatser

* Park- och naturmiljö

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom infrastruktur, vatten & miljö och byggledning.

Med Edge får du den främsta expertisen inom landskapsarkitektur. Våra konsulter undervisar och handleder exempelvis blivande landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.