Vatten & Miljö

Vi skapar ett hållbart samhälle där vi värnar nuvarande och kommande generationers livsmiljö. Vi miljöanpassar tekniska system för bland annat vatten, avlopp och avfall. Ett exempel är blågröna dagvattenlösningar i form av raingardens. Här integrerar vi hållbar dagvattenhantering med teknik och design.

Våra konsulter följer och leder dig genom hela processen, från utredning till projektering och genomförande. Vi arbetar bland annat med:

* VA-teknik

* Dagvatten och raingardens

* Riskanalys buller och vibrationsutredningar

* Miljökonsekvensutredningar

* Markföroreningar

* Miljögeoteknik

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom infrastruktur, landskapsarkitektur och byggledning.

Med Edge får du den främsta expertisen inom vatten & miljö. Inom grönblåa systemlösningar och raingardens är vi Sverigeledande. Våra konsulter undervisar och handleder även blivande landskapsingenjörer på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.