Vatten & Miljö

Vi skapar ett hållbart samhälle där vi värnar nuvarande och kommande generationers livsmiljö. Vi miljöanpassar tekniska system för bland annat vatten, avlopp och avfall. Ett exempel är #bluegreengrey system i form av bland annat regnbäddar. Här integrerar vi hållbar dagvattenhantering med grå och grön infrastruktur.

Våra konsulter följer och leder dig genom hela processen, från utredning till projektering och genomförande. Vi arbetar bland annat med:

* VA-teknik

* Dagvatten och regnbäddar

* Riskanalys buller och vibrationsutredningar

* Miljökonsekvensutredningar

* Markföroreningar

* Miljögeoteknik

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom infrastruktur, landskapsarkitektur och byggledning.

Med Edge får du den främsta expertisen inom vatten & miljö. Inom #bluegreengrey system är vi Sverigeledande. Våra konsulter undervisar och handleder även blivande landskapsingenjörer på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.