Infrastruktur

Vi vill skapa förutsättningar för hållbara transporter och ett miljövänligt resande. Bra lösningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik ger levande stadskärnor och knyter samman orterna i landskapet. I framtidens samhälle kan människor röra sig enkelt, tryggt och trafiksäkert. Resan ska vara en positiv upplevelse.

Vi följer och leder dig genom hela processen, från planering och utredning till gestaltning, projektering och genomförande. Vi arbetar bland annat med:

* Cykelvägar

* Vägmiljö och trafik

* Bostads- och verksamhetsområden

* Hamnar

* Belysning

* Broar och konstruktioner

* Järnväg

* Geoteknik och geokonstruktioner

Vi arbetar nära tillsammans med våra kollegor inom landskapsarkitektur, vatten & miljö och byggledning.