Byggledning

Vår mångåriga erfarenhet inom byggledning och juridik tar på ett säkert sätt dina projekt från planering till färdiga anläggningar. Du kan lämna allt det praktiska till oss. Vi tar totalansvar från byggstart till slutbesiktning.

Våra rutiner för projekt-, kvalitets- och miljöstyrning säkerställer att projektet genomförs enligt tidplan och överenskomna kostnader. Och framför allt med önskat slutresultat. Vi arbetar bland annat med:

* Utredningar

* Riskhantering

* Rådgivning

* Projektstyrning

* Kostnadskalkyler

* Juridisk rådgivning

* Besiktningar

Våra projekt omfattar allt från mindre om- och nybyggnationer till omfattande projekt som inkluderar komplexa frågeställningar inom bland annat miljö, VA, konstruktion, geoteknik, arbetsmiljö och trafik under byggskedet.

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom infrastruktur, landskapsarkitektur samt vatten & miljö.