Vatten & Miljö

Vi skapar ett hållbart samhälle där vi värnar nuvarande och kommande generationers livsmiljö. Vi miljöanpassar tekniska system för bland annat vatten, avlopp och avfall. Ett exempel är blågröngråa system – BGG är ett begrepp som syftar på integrering av funktioner inom dagvattenhantering (det blå), vegetation (det gröna) och hårdgjorda ytor (det grå). Systemet är klimatsmart på så sätt att det innebär effektivt utnyttjande av resurser och volymer då flera funktioner samsas om samma material och volym. Det är också klimatsmart eftersom en av de viktiga komponenterna i systemet är biokol, vilket skapar en kolsänka. Därtill fördröjer och renar de Blågröngrå systemen dagvattnet, har positiv påverkan på ekosystemtjänsterna, samt gör att risken för översvämning och överhettning minskar. Genom att koppla olika konstruktioner ökar dessutom kostnadseffektiviteten. Edge har tagit fram en handbok för blågröngrå system. Den finns för kostnadsfri nedladdning på vår hemsida https://bluegreengrey.edges.se/

Med Edge får du den främsta expertisen inom vatten & miljö. Inom Blågröngrå system är vi Sverigeledande. Våra konsulter undervisar och handleder även blivande landskapsingenjörer på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Våra konsulter följer och leder dig genom hela processen, från utredning till projektering och genomförande. Vi arbetar bland annat med:

* VA-teknik

* Dagvatten och regnbäddar

* Riskanalys buller och vibrationsutredningar

* Miljökonsekvensutredningar

* Markföroreningar

* Miljögeoteknik

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom infrastruktur, landskapsarkitektur och byggledning.