World Village of Woman Sports

Fem arkitektkontor bjöds in att ta fram ett förslag till utformning av World village of women sports. Ett av kontoren var Arkitektgruppen i Malmö, med vilka edge samarbetade för att ta fram ett förslag till gestaltning av den yttre miljön. Förslaget “The Wave” stod sig bra i den hårda konkurrensen, men tillslut avgjordes att tävlingen vunnits av det danska arkitektkontoret BIG