Workshop om #livablestreets

Gaturummet är stadens livsnerv – komplexa mellanrum med flera funktioner och syften som samverkar på en begränsad yta. Genom att identifiera gaturummets komplexitet kan vi ta vara på dess potential och förbereda det för framtida utmaningar. På Edge fördjupar vi oss i gaturummets komplexitet genom en dag fylld med föreläsningar, workshops och filmvisning. Självklart fulländade vi dagen med att tillsammans uppleva Malmös gaturum på cykel.

Med mångfunktionella gaturum där människan står i centrum skapar vi en attraktiv, levande och hållbar stad – #bluegreengrey systems for livable streets