Vi undertecknar Fossilfritt Sverige och Lokal Färdplan Malmö – LFM 30.

Med gemensamma krafter når vi längre. Därför har vi nu undertecknat initiativen Fossilfritt Sverige och Lokal Färdplan Malmö – LFM 30.
Vi är stolta över att vara del av en växande grupp av företag och organisationer som sätter klimatfrågan på agendan.
Tillsammans har vi möjlighet att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid för kommande generationer.