Vi har nytt namn

Fram till hösten 2016 verkade vi under namnen InfraC och C Stad&Landskap. Nu har vi ett nytt gemensamt namn. Vi är samma sammansvetsade team som tidigare och vår målsättning förblir – Med kreativitet, helhetstänkande och hög teknisk kompetens vill vi skapa en hållbar utemiljö som lockar till att hellre vara ute än inne.