Vattnet som en cirkulär resurs och ett värde i staden och landskapet

En kunskapsresa i hållbar dagvattenhantering
Vi är stolta att i samarbete med Ecoloop och WRS vara med och göra en kunskapsresa för hållbar dagvattenhantering och ett vattensmart samhälle åt Halmstad kommun och Laholmsbuktuens VA.

Kommunen är drivande och har stora ambitioner vad gäller hållbar dagvattenhantering och nu tas steg för att flytta fram positionerna på området ytterligare, med en kunskapsresa för hela den kommunala organisationen. Uppdraget löper under 2 år och innehåller utbildning, kunskapsledning och utvecklingsarbete med spännande och givande samverkans- och pilotprojekt på bred front i den kommunala förvaltningen.

Syftet med uppdraget är att ytterligare höja kunskapen i kommunens arbete mot mer hållbar dagvattenhantering och ett vattensmart samhälle. Nya ambitiösa riktlinjer för dagvatten inom kommunen kommer tas fram och en rad spännande pilotprojekt, nya innovationer och samarbeten ingår i uppdraget.

Vi ser mycket fram emot att starta kunskapsresan och vara med och leda arbetet mot att utveckla framtidens dagvattenhantering i kommunen! Håll utkik för mer information om projektet här framöver!

Är ni intresserade av att veta mer?
Hör av er så berättar vi mer!