Tävling Skurups gågata

Som ett av tre kontor bjöds C Stad&Landskap in för att ta fram förslag på utveckling av Skurups gågata, Stortorget och Järnvägsgatan. Vårt förslag blev “knäckiga” linjer det genomgående formspråket och den röda färgen accenten som ger karaktär åt platsen. På torget tas den befintliga höjdskillnaden upp genom tre olika nivåer. Torget ges en tydlig riktning mot gågatan så att sammanhanget av dessa stadsrum förstärks.