Studieresa till Valencia

I september åkte vi på studieresa till Valencia. Calatrava har satt sin prägel på staden med omfattande nybyggnad av modern och spännande arkitektur. En torrlagd flodbädd löper genom staden och har omvandlats till ett grönskande parkstråk. Vidare besökte vi den genuina stadskärnan och hade möjlighet att prova både salsa och god mat.