Studieresa Köpenhamn

Under 2012 års studieresa begav vi oss över sundet till Köpenhamn för att inspireras av ny och spännande gestaltning av stadens offentliga rum.