Studieresa 2015

I augusti 2015 åkte vi på studieresa till Halmstad tillsammans med Siacon AB. Under färden gjorde vi nedslag i Malmö, Lomma, Helsingborg och slutligen i Halmstad och besökte främst egna realiserade projekt men inspirerades även av nya platser och idéer. Till de nyare projekten som vi passade på att studera och diskutera under resan var Kvarteret Koggen i Malmö, Alfredshällskolan och Karstorpskolan i Lomma.