Siennapriset

Broby centrum ritat av bl.a. Jeanette Nilsson och Jörgen Andersson nominerades till finalist för Siennapriset 2008.

Centrumförnyelsen i Broby är ett strategiskt utvecklingsprojekt av orten. Projektet karaktäriseras av omfattande stensättningar i platsens unika svarta diabas, böljande betonggångar och gräsmattor med stenskulpturer. Stor omsorg har också ägnats belysningen.