Rest till bäst – Handbok om Biokol

Vi på edge tror mycket på biokol och särskilt den klimatnytta som uppstår när biokol produceras och används i större skala. Därför är vi nu glada över att vara med i projektet Rest till Bäst och bidra med våra erfarenheter av att använda oss av Biokol i skapandet av framtidens utemiljöer och offentliga rum. Biokolet bidrar till att skapa goda förutsättningar för vegetationen samtidigt som gaturummet genom biokolet kan bidra till att binda koldioxid från vår atmosfär. Våra gator kan alltså bli till grönskande kolsänkor – Biokol är det nya svarta!

Läs mer om hur man kan använda sig av biokol i handboken som tagits fram inom projektet Rest till Bäst.
Ladda ner handboken här: https://biokol.org/wp-content/uploads/biokolshandboken.pdf