Regnbäddar – Vårens föreläsningar & konferenser

Kent Fridell på Edge är ledande forskare och konsult i Sverige på grönblå systemlösningar, med mångårig erfarenhet av skötsel, projektering, dimensionering, flödesberäkning och teknisk beskrivning av grönblåa dagvattenlösningar, växtbäddar & hårdgjorda ytor. Under våren 2017 kommer han att hålla följande föreläsningar och konferenser.

20/2 Regnbäddar & biofilter – Stångby Plantskola, Märsta

20/2 Grönblå gaturum – Stockholm stad

21/2 Regnbäddar & biofilter – Stångby Plantskola, Märsta

7/3 Regnbäddar & biofilter – Stångby Plantskola, Stångby

9/3 Rent dagvattenkurs, Stockholm

16/3 Konferens: Vatten Avlopp Kretslopp, Regnbäddar som fungerar, Norrköping

5/4 Konferens: Hantera och planera för dagvatten, Regnbäddar i den hållbara staden, Stockholm

12/4 Regnbäddar och grönblå gaturum, Uppsala Kommun

23/4 Regnbäddar och grönblå gaturum, VegTech, Vislanda

24/4 Grönblåa gaturum, Lunds kommun

30/5 Rent dagvattenkurs, Skövde

18-19/10 Grönblå systemlösningar, Landskapsarkitektdagarna, Stockholm

 

Anmälan görs direkt till resp. arrangör.