Ny medarbetare

Vi välkomnar vårt senaste nytillskott Ola Lidén välkommen till oss!
Ola är landskapsarkitekt och blir ytterligare ett viktigt bidrag till Edges redan starka profil. Han brinner för att skapa miljöer i både det offentliga och det privata, där stark form kombinerat med hållbarhet i alla avseenden ger integrerade och uppseendeväckande miljöer, och verkar också för att sprida användandet av digitalisering och 3d-projektering inom landskapsarkitekturen.
Olas tidigare erfarenheter innefattar flera års arbete på arkitektkontor i Holland och Danmark där han arbetat med en rad högprofilerade stadsutvecklingsprojekt. Nu senast kommer han från Ramboll.
Varmt välkommen Ola!