Ny version av Levande stadsrum- en handbok i Blågröngrå system!

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de
problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka”
– Albert Einstein

 

För att möta komplexiteten i dagens och framtidens stadsmiljöer behövs smart infrastruktur, med ytor som kan tillgodose flera syften samtidigt.

Blågröngrå (BGG) är ett begrepp som syftar på integrering av funktioner inom dagvattenhantering (det Blå), vegetation (det Gröna) och hårdgjorda ytor (det Grå). Handboken Levande Stadsrum  är framtagen för att beskriva system för urbana miljöer där blå, gröna och grå funktioner samverkar på samma plats och i samma volym. Sådana system kan hantera trafikbelastning, dagvattenflöden, föroreningar, är resilienta mot klimatförändringar och kan samtidigt ge vegetation generöst med plats under mark. På så sätt får man många funktioner och ekosystemtjänster att samlas på en liten yta och kostnaden blir lägre än om olika behov hanteras med olika lösningar i olika ytor.

 

Nu finns en uppdaterad version av Levande stadsrum- en handbok i Blågröngrå system version uppe för gratis nedladdning här

Version 3.1 av handboken har uppdaterats med ett nytillkommet avsnitt om tredimensionell grönska, goda BGG-exempel samt uppdatering av text om Stadsvatten.