Ny medarbetare

Vi hälsar landskapsingenjören Sara Sandberg välkommen till oss!
Hon är landskapsingenjör med flera års erfarenhet från projekt både gällande landskapsprojektering och VA. Hon kommer senast från Ramboll där hon arbetade med VA-projektering, kustskydd, dagvattenutredningar och fungerade även som en brygga till landskapsavdelningen.
Sara blir ett starkt bidrag till Edges team inom projektering.

Varmt välkommen till oss Sara!