Neptunigatan är invigd!

Neptunigatan invigdes den 2019-05-27 och har nu öppnats upp för allmänheten som första del i det omfattande projektet Kv Gäddorna. Malmö har fått en ny stadsgata med blågrön infrastruktur och regnbäddar som möjliggör lokal fördröjning och rening av dagvatten. Över hamnkanalen har fem nya broar uppförts som förbinder Universitetsholmen med Västra hamnen. Inom kort påbörjas den fortsatta byggnationen av kvartersgator och ett nytt kajstråk utmed Citadellskajen.