Lill Valla i Linköping

I en öppen arkitekttävling för omgestaltning av lekparken Lill Valla i Linköping deltog edge med förslaget Lilla Villervalla. Förslaget bygger på att kombinera lek med pedagogik för att skapa en spännande besökslekplats där nya såväl som återkommande besökare kan utforska, upptäcka och inte minst leka! Barn och vuxna kan lära sig om honungsbinas liv, stjärnbilderna på himlavalvet, höra vargarna yla i skogen och mycket mera.