LFM30 – för en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor

Nu skruvar vi upp vårt engagemang inom LFM30 och är stolta över att vara en del i Vinnova-projektet Standardisering av klimatberäkningsmodell för bygg – & anläggningssektorn.

Som medlemmar i LFM30 siktar vi på att halvera vår klimatpåverkan senast 2025. I nuläget är vi ca 140 aktörer i nätverket och vi blir fler och fler. Det övergripande målet inom LFM30 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp senast 2030. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

Vill du veta mer? Gå med i LFM30. Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö!