Ny handbok i Blågröngrå system!

Nu publicerar vi handboken Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå system. Den riktar sig till alla som projekterar bygger och förvaltar offentliga rum.
 
Handboken syftar till att vara ett stöd i integrationen av Blå (Vatten), Gröna (Vegetation) och Grå (Hårdgjorda ytor) till ett mångfunktionellt system. Den är ett praktiskt verktyg för samarbete mellan olika intressenter och ger stöd vid val av olika typer av konstruktioner och system. Handboken innehåller praktisk vägledning och beskriver detaljprojektering och dimensionering av BGG system.
 
Vi på edge ser att denna handbok är ett stort bidrag till arbetet med att göra våra städer mer levande och förberedda för att uppnå de klimatneutrala målen.
 
Anmäl er till vårt nyhetsbrev för att få reda på när uppdateringar skett.
 
En god Blågröngrå jul önskar vi på edge och hoppas att handboken blir en trevlig tidig julklapp!
 
Läs mer och ladda ned handboken på bluegreengrey.edges.se