Invigning av Örtagårdstorget i Rosengård

Rosengårds nya torg, Örtagårdstorget, invigs den 27 juni 2013. Den nya utformningen skall förbättra såväl genomfart som vistelse på torget. Specialritade sittmöbler och belysningsarmaturer tillsammans med grönska gör torget till en given mötesplats. För mer information, se “Örtagårdstorget” under “Gator och torg” i vår projektlista.