Invigning av Nordisk djungel, Stadsparken i Lund

I samband med Kulturnatten 21/9 invigdes Nordisk djungel – en ny del av stadsparken i Lund som vi gestaltat och projekterat i samarbete med Lunds Kommun. Stort tack till Lunds kommun för ett fantastiskt arrangemang! Vi är glada för att vi fick möjligheten att medverka i projektet och vill tacka alla andra som på olika sätt har varit involverade i projektet.