Gröna Lansen 2016, Koggen

Koggen blev utnämnd till finalist av Malmö Stad i Gröna Lansen 2016, stadens pris för ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande. Juryns motivering: ”På den lilla fastigheten utvecklas ny kunskap och viktiga erfarenheter kring att främja den biologiska mångfalden genom lokala biotoper. Strandängarna på taken och innergårdens prunkande skogsbiotop utgör frizoner för djur och upplevelsevärden för de boende. Projektet sätter morgondagens standard för extensiva gröna tak och hur naturen skapar värde för människor i den täta staden.”