Green Roof Award 2015

Kv Koggen fick år 2015 första pris i Scandinavian Green Roof Award, ett årligt pris som tilldelas den byggherre med det bästa och mest ambitiösa gröna takprojektet i Skandinavien. Redan 2014 fick Kv Koggen ett andrapris i samma tävling. Juryns motivering var följande – Det extensiva gröna taket på koggen i Västra hamnen erbjuder upplevelsevärden för de boende runt omkring och är en fristad för fåglar, insekter och spindeldjur. Strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering och sätter en ny standard för de gröna taken i Västra hamnen.