En julgåva till framtiden: “Edge for Future Generations”

Instiftande av priset ”Edge for future generations”
Världen förändras och vi med den. Årets julklapp blir därför instiftandet av ett pris för insatser inom omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi riktar oss till individer, grupper eller organisationer som verkar för en positiv förändring och omställning i klimat- och miljöfrågor världen över. I första hand vänder vi oss till den yngre generationen och nomineringar som rör barn och unga premieras. Håll utkik på vår hemsida! Mer information kommer under våren 2021. Sprid gärna detta vidare och hjälp oss att få många bra nomineringar!

”De förändringar vi gör nu kommer att få stora konsekvenser i framtiden” (Tolkning av citat från årets julkalender Mirakel i SVT)

2020 – ett år att lära sig av
År 2020 har inte passerat obemärkt! förbi Vi har alla fått tänka och agera annorlunda genom att ställa om till nya vanor, rutiner och mål. Under året har vi dessutom tagit del av nya alarmerande uppgifter om klimatförändringarnas verkningar och konsekvenser. Pandemin har gett oss insikten om att det är möjligt att ställa om snabbt.

Klimatarbetet fortsätter och fördjupas
Under året har vi på Edge fortsatt att engagera oss för miljö och klimat, både internt och externt. Vi ser det som en självklarhet att dela med oss av våra metoder, insikter och erfarenheter för att inspirera andra och ge ringar på vattnet för en hållbar framtid för kommande generationer.

Tack för i år!
Vi tackar för många givande samarbeten, projekt och samtal under året och ser fram emot att fortsätta arbetet under nästa år! Tillsammans bidrar vi till att skapa hållbara miljöer för framtida generationer. God jul och gott nytt år önskar vi på Edge!