Byggnation av Kv Spårvägen

Kv Spårvägen är först ut i omvandlingen av Norra Sorgenfri, Malmö. Edge projekterat och gestaltat gaturummen inom området tillsammans med Malmö Gatukontor. Under vintern 2015 satte byggnationen av gatorna igång.