Livable ’scapes

En konferens om hållbar stadsutveckling
Edge bjuder in till konferensen Livable ‘scapes den 4 september 2020 (Obs nytt datum, se mer information nedan).
En dag som kommer att sammanföra en ny generation av ledande profiler, urbana designers och innovatörer inom blågrön infrastruktur, smart mobilitet, urban design och cirkulär ekonomi. Det blir en heldag om levande gaturum i hållbar stadsutveckling med intressanta föreläsningar om mångfunktionella smarta gator, hållbar dagvattenhantering, klimatsmart användning av biokol och mycket mer.
Varmt välkommen att ta del i samtalet om levande gaturum med oss!

Ett urval av talarna under konferensen:


Alexander Ståhle – Spacescape – smarta gator
Stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, fastigheter och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH, VD för arkitektkontoret Spacescape och grundare till Placetoplan. Alexander Ståhle är författare till boken Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer – en omfattande framtidsstudie och trendanalys som beskriver hur framtidens städer och trafik kan se ut. Han har föreläst i de flesta svenska och norska tätortskommuner, för de stora byggföretagen och fastighetsägarna samt på flera stora konferenser om hållbara städer och fastighetsutveckling. Han uppskattas för sitt roliga, lättsamma och pedagogiska sätt att berätta om hur vi kan utveckla framtidens städer och platser.


Kent Fridell – Edge – Bluegreengrey systems for livable streets
Kent är en av Sveriges ledande experter inom hållbar stadsutveckling med Blågröngrå infrastruktur/system för nyttjande, fördröjning och rening av dagvatten. Kent är landskapsingenjör och har där utöver en magister-examen med inriktning mot hydrogeologi och geoteknik från SLU, Alnarp. Han är en flitig föreläsare på ämnet och har mångårig erfarenhet av hållbar dagvattenhantering. Kent är huvudförfattare av handboken Levande gaturum – en handbok i blågröngrå system som edge tagit fram på uppdrag av nio svenska kommuner.


Erik Simonsen – Cementa – Öppna överbyggnader och dränerande beläggningar
Erik har i över 25 år arbetat med forskning och utveckling av kommunala beläggningar och konstruktioner. De senaste 10 åren har han varit speciell fokuserat på hur traditionell infrastruktur kan utvecklas till flexibla system för dagvattenhantering. Han har bla varit ansvarig för framtagande av ett svenskt dimensioneringssystem för öppna konstruktioner. Erik har även varit huvudansvarig för ett antal läroböcker och publikationer inom infrastrukturbyggande. Erik arbetar på Cementa Utveckling och är disputerat från KTH inom ämnesområdet Vägteknik.


Karin Neergaard – Trivector –  Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling.
Karin Neergaard är utbildad civilingenjör och har arbetat med trafik för ett hållbart resande i mer än 20 år. Karin är särskilt intresserad av klimatsmart planering, hållbar stadsutveckling och gång- och cykelvänliga lösningar. Karin har deltagit i utvecklingen av flertalet handböcker och metoder, bland annat Citylab guide, Planera klimatsmart och cykelrevisionen Bypad.Pernilla Hyllenius Mattisson – Trivector –  Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling. Pernilla är affärsområdesansvarig för Mobility Management och Företagens transporter inom Trivector Traffic. Hon hjälper privata och offentliga verksamheter att nå år 2030´s tuffa klimatmål för resor och transporter. T ex genom framtagande och införande av grön resplan, där åtgärder som uppmuntrar och underlättar användandet av gång, cykel, kollektivtrafik och fossilfria transporter är centrala. Mobilitetsansvarig på Trivector och därmed väl insatt i implementering av olika typer åtgärder.Jonatan Malmberg – Ecotopic – Biokol som kolsänka och resurs i urbana applikationer. Jonatan är miljövetare med expertkunskaper om gröna tak, blågrön infrastruktur och biokol. Han har flera års erfarenhet från olika försök och tillämpningar med biokol i urbana vegetationssystem, varav de senaste inom projektet Rest till Bäst. Jonatan var verksamhetsledare på Scandinavian Green Roof Institute 2012 till 2019. Han var också en av författarna till Grönatakhandboken – och är under 2020 en medförfattare till en handbok om biokol för urbana vegetationssystem. Jonatan är en mycket engagerad föreläsare som har förmågan att väcka intresse för, och begripliggöra, även tekniska detaljer. Han kommer prata om pyrolys av organiska restprodukter och skapande av kolsänka, kvalitetskriterier och hur rätt biokol på rätt plats kan bidra till förbättrad funktion inom en rad olika urbana applikationer.Praktisk information
Tid: Fredag den 4 september 2020 kl 8-17
Mat: Nordic Street Food serverar morgonfika, lunch och eftermiddagsfika under dagen.
Plats: Lokstallarna i Kirseberg, Södra bulltoftavägen 51, Malmö.
Följ skyltning mot Nordic Street Food. Väljer du att cykla finns här gott om cykelplatser. Väljer du att ta bussen når du oss med buss 4 till Kirsebergs kyrka. Om du behöver ta bilen finns det ett begränsat antal parkeringsplatser.

Nytt datum för konferensen:
Med hänsyn till det rådande läget och den senaste tidens utveckling av coronaviruset COVID-19 har beslut tagits om att flytta fram konferensen Livable Scapes till fredagen den 4 september 2020. Tidigare datum den 14 maj utgår därmed. Anmälan som redan gjorts flyttas med till det nya datumet, se separat mail som skickats ut med mer information.

Anmälan
Konferensen har ett begränsat antal platser. Anmälan stänger den 4 augusti 2020. Kursavgift: 2900 kr per deltagare (Förmiddagsfika, Lunch och Eftermiddagsfika ingår i anmälan). Anmäl dig på knappen nedan!