Livable ‘scapes


Skapandet av levande och hållbara platser
Vår vision är att få människor att komma ut. Genom att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle vill vi få människor att vistas mer utomhus. Därför låter vi platsens förutsättningar vägleda utformningen med målet att skapa långsiktigt välfungerade miljöer. Med begreppet Livable ’scapes vill vi belysa flera typer av levande platser, gaturum och landskap.

Ett informationsblad om livable ‘scapes!
I detta häfte har vi formulerat våra tankar kring hur man kan skapa livable’ scapes. Vi vill belysa vikten av diversitet i stadslandskapets typologi för att uppnå trivsamma, klimatsmarta, multifunktionella och attraktiva platser, något som kan bidra till mer kvalitet en urban miljö.
I bladet skriver vi kortfattat om våra tankar kring livable ’scapes i fyra avsnitt:

– Klimatoptimerad utformning
Multifunktionalitet & samverkan
– Pålitlig gestaltning & smart mobilitet
– Platser som lockar

Ta del av informationsbladet här!
Klicka på bilden eller knappen nedan för att ladda ner informationsbladet!

Delta i samtalet om levande platser med oss!
Vad är ett levande stadsrum för dig? Med #livablescapes vill vi diskutera och reflektera kring vad som skapar levande platser, stadsrum och miljöer. Scapes syftar till olika typer av miljöer som landscapes, playscapes, roofscapes, streetscapes och så vidare.

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar med Livable’scapes i utformningen av framtidens städer, platser och landskap. Vi vill gärna höra era tankar och bjuder in till samverkan om framtidens levande gaturum.

Kontakta oss gärna på livablescapes@edges.se