Livable ‘scapes 2020

Vi är mycket glada över att du anmält dig till konferensen och deltar i samtalet om levande stadsrum med oss. På denna sida vill vi leda dig genom alla praktiska frågor som du behöver veta innan du ansluter till konferensen. Här finner du dagens program och information om hur du ansluter till konferensen via ZOOM.


Vad är levande gaturum för dig?
Under konferensen ber vi alla deltagare och föreläsare att svara på frågan: Vad är levande gaturum för dig? Dela med dig av dina tankar och skriv ditt svar i ZOOM:s omröstningsfunktion under konferensen.


Program

08.10 Konferensen öppnas
08.20 Introduktion – Jeanette Nilsson & Kent Fridell, Edge
08.45 Smarta gator – Tobias Nordström, Spacescape
09.40 Paus
10.00 Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling – Karin Neergaard & Pernilla Hyllenius Mattison, Trivector
11.00 Öppna överbyggnader och dränerande beläggningar – Erik Simonsen, Cementa
12.00 Lunchpaus
13.00 Biokol som kolsänka och resurs i urbana applikationer – Jonatan Malmberg, Ecotopic
13.55 Bluegreengrey systems for livable ‘scapes – Kent Fridell, Edge

14.50 Paus
15.05 Panelsamtal med samtliga föreläsare.
16.30 Avslut


Såhär ansluter du till konferensen via ZOOM.

STEG 1: Anslut till konferensen via ZOOM genom personlig länk i din e-post.
Du har fått ett mail med en personlig länk till din angivna e-postadress.
I detta mail finner du en länk till evenemanget och en Passcode som gäller till seminariet.

För att ansluta till konferensen behöver du installera ZOOM på din dator.
Detta sker automatiskt om du klickar på länken i ditt mail.
Anslut som deltagare genom att ange dina uppgifter.

Skapa ZOOM-konto med email-adress och lämplig lösenkod.
Tryck sign up for free.

Har du redan ett zoom-konto kan du använda detta.
Konferensen öppnas kl 08.10 den 4/9 2020!.

Räkna med att anslutningen tar ungefär 5 minuter om du inte redan har använt ZOOM på din enhet.

STEG 2: Ta del av konferensens föreläsningar och samtal.
Konferensen startar kl 08.20 skarpt med en inledande introduktion till dagen. Se aktuellt program ovan under ‘Hållpunkter’ för dagens moment och tidsschema. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

STEG 3: Ta chansen att ställa frågor och dela med dig av dina tankar under konferensen
Ställ frågor till konferensens föreläsare med hjälp av funktionen Q&A i ZOOM. Du finner denna funktion i nedre kanten av fönstret. Vi kommer att lyfta ett antal av dessa frågor till eftermiddagens panelsamtal där alla föreläsarna deltar.

Vad är Livable ’scapes för dig? Svara på konferensens huvudfråga i ZOOM:s poll-funktion i nedre kanten av fönstret


Välkommen till Livable ‘scapes 2020! Vi ser fram emot en heldag på temat levande gaturum med er! Vi ses på din skärm!

Kontakt
För andra frågor kring evenemanget skriv till:
livablescapes@edges.se