Miljö

Vi vill kunna lämna efter oss världen i ett bättre skick än vi fann den i. Miljömedvetenheten genomsyrar därför hela vår verksamhet. I våra projekt strävar vi alltid efter lösningar som är miljömässigt och arbetsmiljömässigt sunda, samt samhällsekonomiskt hållbara i längden. Vi arbetar för minskad energi- och resursförbrukning genom att föreskriva rätt teknik och material ur miljösynpunkt med hänsyn till hela livscykeln från anläggning och drift till återanvändning.

Även vår interna verksamhet präglas av långsiktighet och minskad miljöpåverkan. För den dagliga verksamheten arbetar vi med ständiga förbättringar för att minska vår påverkan på miljön. Vi har även tydliga miljöpolicys för transporter i tjänsten, samt delar ut miljöbonus till medarbetare som väljer att resa miljövänligt till och från arbetsplatsen.