Villa Höllviken

Hos Villa Höllviken har Edge tagit fram en ny gestaltning som gör trädgården till en plats för både aktivitet och vila. För att ge utrymme till olika aktiviteter har trädgården delats in i tre delar; en välkomnande entré, ett stort soldäck med tillgång till pool och poolhus samt en större gräsyta för spring och lek. Gångarna kring huset är gjorda av betongsten som tas upp i form av trampstenar i entrén och invid gräsmattan.