Idrottsgatan i Sjöbo

Som ett led i att minska trafiken genom de mest centrala delarna av Sjöbo byggdes en förlängning av Idrottsgatan, förbi Idrottsplatsen och benämnd Östra Idrottsgatan. Denna nya gata sammanbinder därmed Södergatan med Östergatan/Tolångavägen. I samband med detta byggdes även en ny parkeringsplats samt en ny mer välkomnande entré till Idrottsplatsen. Hela projektet utformades och projekterades av Edge åt Sjöbo Kommun.