Välkommen Disa!

Varmt välkommen säger vi till vår praktikant Disa Fredrikson Bratthäll som slutför sin landskapsarkitektutbildning på Alnarp med att vara hos oss i 10 veckor. Som landskapsarkitekt präglas Disa av ett intresse för kulturhistoria samt att ta vara på platsens befintliga natur- och kulturvärden och att låta dessa komma fram i gestaltningen. Hon är även intresserad av naturbaserade lösningar i allmänhet, och restaurering av våtmarker som en möjlighet till dagvattenhantering i synnerhet. Vi är glada för att få ha dig hos oss!