Studieresa till Aarhus om #livablestreets.

Som ett led i vår utveckling kring levande stadsrum tog vi tåget till Aarhus för studieresa på temat #livablestreets och #bluegreeengrey system. Genom cykelturer, föreläsningar och workshops fördjupade vi oss inom hållbar mobilitet, klimatanpassning, mänsklig skala och multifunktionalitet för levande och framtidssäkra stadsrum där människan är i centrum.  Vi riktar ett stort tack till Marianne Weinreich, Chairman of Cycling Embassy of Denmark och Charlotte Kjaer, Landskapsarkitekt på Aarhus Kommun som delade med sig av sina erfarenheter om levande gaturum i Danmark och Aarhus. Med mångfunktionella gaturum där människan står i centrum skapar vi en attraktiv, levande och hållbar stad – #bluegreengrey systems for livable streets.