Parkkvarteret i Helsingborg

I samarbete med Peab och Tage Møller Arkitektbyrå har edge deltagit i tävlingen avseende Parkkvarteret i Helsingborg. Det nya Parkkvarteret kännetecknas av öppenhet mot kringliggande kvarter och park med friliggande byggnader placerade i grönska. Gårdens karaktär bygger på det gröna med vertikal växtlighet – med frodiga klätterväxter utmed fasaderna på såväl nya som befintliga bostadshus. Gården får även tre klängväxtpelare som sträcker sig över gångarna.