På besök hos Peter Korn.

Edge besökte Peter Korn i Klinta trädgård för att samtala om växtval till Campusområdet i Vellinge. Vi inspireras av Peters kunskap och praktiska erfarenheter av planteringar med ängskaraktär i sandbaserade växtbäddar.