Nytt forskningsprojekt: Framtidsgatan!

Tillsammans med Spacescape, Norconsult, IVL svenska miljöinstitutet, och Framtiden Byggutveckling, Stockholms stad, Umeå Kommun och Göteborgs stad har vi beviljats medel till vinnovaprojektet Framtidsgatan.
 
Projektet ska utveckla nya konstruktioner och system för klimatanpassning och sociala värden att appliceras i befintliga gatu- och stadsrum. Projektet innefattar bland annat en rad pilotprojekt i flera svenska städer.

Håll utkik för mer information om detta framöver!
Läs mer på länkarna nedan: