Ny medarbetare

Vi hälsar vår nya medarbetare Martin Vysoký välkommen till oss på kontoret. Martin är landskapsarkitekt med inriktning mot grönblå infrastruktur och multifunktionalitet. Han bär med sig värdefulla erfarenheter inom regnvattenlösningar med fokus på rekreation och biologisk mångfald. Varmt välkommen Martin.