Ny medarbetare

Vi hälsar Martin Brattström välkommen till oss!

Martin är landskapsarkitekt med ett stort intresse för växtgestaltning samt hållbar och funktionell design. Martin kommer närmast från SLU Alnarp och har under våren haft praktik och skrivit sitt examensarbete hos oss, ett arbete som han fick SLU:s innovationspris för! Hans intresse för vegetation och gestaltning har även tagit sig uttryck i att han varit handledare i kurser på SLU samt att han medverkat på Malmö Garden Show.

Varmt välkommen till oss på Edge Martin!